fbpx
rus fondebi

რუსული ფონდები საქართველოში

2012 წლიდან დღემდე რუსეთის მოქალაქეები საქართველოში სხვადასხვა მიზნით აფუძნებენ ან მართავენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელთა საქმიანობა საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს უკავშირდება. “აი, ფაქტმა” საჯარო რეესტრიდან მოპოვებული მონაცემები გააანალიზა და გთავაზობთ საქველმოქმედო და საგანმანათლებლო მიზნით შექმნილ ორგანიზაციათა სიას:

 • საქველომოქმედო ფონდი აჭარის სპორტი
 • საქმიანობა: საქველმოქმედო საქმიანობა სპორტის განხრით, სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება, საგამომცემლო და პოლიგრაფიული საქმიანობა, სხვა არასამთავრობოებთან ურთიერთობა.
  დაფუძნების თარიღი: 07/03/2014

 • “საქველმოქმედო ფონდი სერაფიმი”
 • საქმიანობა: ურეკში შშმ ბავშვთა სახლის რეაბილიტაცია; სპეციალისტების მოწვევა და ამ ცენტრის ამუშავება
  დაფუძნების თარიღი: 22/11/2017

 • ქართული საქველმოქმედო ფონდი “სიკეთის ლიგა”
 • საქმიანობა: გრანტების გაცემა, საქველმოქმედო საქმიანობა, სოციალურად დაუცველების დახმარება
  დაფუძნების თარიღი: 28/05/2018

 • საქართველოს სლავ ხალხთა ეროვნული კონგრესი
 • საქმიანობა: რუსული ეკლესიის მხარდაჭერა, ლიტერატურის თარგმნა, ახალგაზრდებთან მუშაობა, მედია და ა.შ.
  დაფუძნების თარიღი: 16/08/2013

 • ბენეფიტი
 • საქმიანობა: საქველმოქმედო საქმიანობა, შშმ პირებისა და პენსიონერების დახმარება, საგანმანათლებლო საქმიანობა
  დაფუძნების თარიღი: 07/10/2014

 • საერთაშორისო რუსულენოვანი კულტურის ცენტრი ჟემჩუჟინა, ქალაქი მარნეული
 • საქმიანობა: მარნეულსა და მის შემოგარენში რუსი მოსახლეობის გაერთიანება, სამოქალაქო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა
  დაფუძნების თარიღი: 07/12/2015

 • ინკლუზივ პრაკტისეზი
 • საქმიანობა: შშმ ბავშებისთვის ინკლუზიური სერვისების შეთავაზება
  დაფუძნების თარიღი: 10/01/2018

 • კულტურულ-ჰუმანიტარული საზოგადოება “საძმო-ტოლერანტი”
 • საქმიანობა: სამოქალაქო სექტორის განვითარება, კულტურულ-ჰუმანიტარული განვითარების ხელშეწყობა, ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული თავისუფლების, უფლებებისა და ღირსების დაცვა, კანონით ნებადართული ნებისმიერი საქმიანობა
  დაფუძნების თარიღი: 04/02/2014

 • ქველმოქმედი – იმედის ხელი
 • საქმიანობა: ქველმოქმედება, მძიმედ დაავადებული ბავშვებისა და ადამიანების დახმარება, ხელმოკლე ოჯახებისა და ბავშვთა სახლში მცხოვრები ბავშვების დახმარება
  დაფუძნების თარიღი: 16/02/2017

 • კულტურისა და სპორტის განვითარების ფონდი
 • საქმიანობა: კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება-განხორციელება. პრიორიტეტული მიმართულებების შერჩევა და წარდგენა სახლემწიფო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, სხვადსხვა დარგის ხელშეწყობა, ფინანსების მოძიება, ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია, სპორტულ-კუტურული ღონიძიების დაგეგმვა-განხორციელება, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და საკანონმდებლო ბაზის განითარების ხელშეწყობა, ადამიანის უფლებათა დაცვა-პოპულარიზაცია, საპილოტე პროექტების განხორციელება დემოკრატიის განვითარების მიზნით საქართველოს მასშტაბით, დამხმარე ხასიათის სამეწარმეო საქმიანობა.
  დაფუძნების თარიღი: 20/03/2018

 • ქართულ-რუსული ფონდი მეგობრობა
 • საქმიანობა: ნებისმიერი კანონით აუკრძლავი საქმიანობა; ადამიანის უფლებათა და თავასუფლებათა დაცვა; დარღვევის პრევენცია; საქართველოსა და რუსეთს შორის მეგობრობის, თანამშრომლობის, ურთიერთპატივისცემის განმტიცება, სპორტულ, სასწავლო, სასულიერო სფეროში გაცვლით შეხვედრების ორგანიზება; გააცნოს ქართველო საზოგადოებას რუსეთის ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტები, რუსეთში საქართველოს პოპულარიზაცია, დამხმარე სამეწარმეო საქმიანობა.
  დაფუძნების თარიღი: 21/11/2013

 • საქველმოქმედო ფონდი “ოქროს საწმისი კოლხეთში”
 • საქმიანობა: საქველმოქმედო პროგრამების განხორციელება; შეჭირვებულთათვის კვების ობიექტის გახსნა; საინფორმაციო და იურიდიული მომსახურებით უზუნველყოფა; შშმ პირთა პირობების გაუმჯობესება ყველა სოციალურ თუ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, მათთვის ფსიქოლოგის დახმარება; ობოლი ბავშვების, პენსიონერებისა და განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველების დასახმარებლად სხვადასხვა პროგრამების განხორციელება. ფონდის მიზნების პოპულარიზაცია ონლაინ-ბეჭდური საინფორმაციო საშუალებებით, ფონდის წარმატებული პირების დაჯილდოვება, იმ პირთა დახმარება, რომლებიც ცხოველებს ეხმარებიან.
  დაფუძნების თარიღი: 20/04/2018

  შენიშვნა: ჩვენს მიერ თავდაპირველად გამოქვეყნებულ მასალაში მოხსენიებული იყო საქველმოქმედო ფონდი “ვაჩუქოთ ღიმილი,” როგორც რუსეთის მოქალაქის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაცია, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. “აი, ფაქტი” ბოდიშს უხდის ორგანიზაციის დამფუძნებელსა და საზოგადოებას დაშვებული შეცდომისთვის.

  აქვე, მეტი სიცხადისთვის გთავაზობთ ნედლ, სამუშაო მასალას, რომელზე დაყრდნობითაც ორგანიზაციების სია მომზადდა.

  ორგანიზაციები

  კომენტარები
  Total
  0
  Shares
  Next
  პროკურატურა კალათბურთის ფედერაციაში გამოძიების მიმდინარეობას ადასტურებს
  biujetis fuli

  პროკურატურა კალათბურთის ფედერაციაში გამოძიების მიმდინარეობას ადასტურებს

  კომენტარები

  თვალი მიადევნეთ სხვა ამბებსაც
  Total
  0
  Share